gallery/image_1
gallery/logotype-bi-uf

Taket gör skillnad!

Företag du kan lita på. Etisk kvalitetsmärkning. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar. Rekommenderat företag. R:et i symbolen betyder "rekommenderat företag" och är ett sätt att kommunicera etiskt trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter. Etikpolicy. Företaget eller organisationen har genom sin licens förbundit att leva upp till en särskild etikpolicy som också inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot sina anställda.

gallery/rforetagen

Välkommen!

 

Vi är ett företag som är verksamt i södra Sverige, främst i regionen runt Jönköping.
Vårt kontor och lager finns i Tenhult där vi funnits sedan 1991.
Vår huvudsyssla är entreprenader inom undertak och bullersanering, men vi utför även monteringsarbeten. Våra kunder är i huvudsak byggbolagen, som underleverantör, samt kommuner och landsting.

Vi har några specialområden som vi är stolta över.
Rockfon Mono är ett unikt system som ger ett skarvfritt undertak med en mycket fin putsad struktur och en ljus behaglig dämpad inomhusmiljö. Det är en handfull aktörer på marknaden som jobbar med detta och det krävs en certifiering för att få utföra arbetet.


Sofec akustikputs och Fibroplan är två Franska produkter som är anpassade för inomhusbruk. Sidac Diffussion i Frankrike som levererade vår tidigare produkt Fibrite och Sidacoustic, som vi har jobbat med sen 1997, har tyvärr valt andra partners. Sofec har samma produkter samt har ett mycket brett utbud.

Det är en unika produkter med samma leverantör Sofec.
Produkterna är uppbyggda av naturliga material och därmed miljövänliga.
Även här är det en handfull aktörer på marknaden som jobbar med detta och det krävs en certifiering för att få utföra arbetet.

Hoppas att Ni har tid att kolla runt på vår hemsida och vi hoppas att Ni finner vad Ni söker.
Ha en bra dag och tänk på att TAKET GÖR SKILLNAD!