gallery/image_1
gallery/logotype-bi-uf

Taket gör skillnad!

Företag du kan lita på. Etisk kvalitetsmärkning. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar. Rekommenderat företag. R:et i symbolen betyder "rekommenderat företag" och är ett sätt att kommunicera etiskt trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter. Etikpolicy. Företaget eller organisationen har genom sin licens förbundit att leva upp till en särskild etikpolicy som också inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot sina anställda.

gallery/rforetagen

Akustikputs

Vi arbetar med två typer av akustikputs. Rockfon Mono är ett mycket vackert tak med utmärkta egenskaper. Det är ett slätt undertak helt utan skarvar med en mycket fin grängad struktur. Det är högt ställda kvalitetskrav som kräver en Certifiering för att få utföra  dessa putsade undertak. Samtliga våra montörer har genomgått utbildning och vi är ett av få företag i Sverige som är Certifierade.

Rockfon Mono är ett exklusivt tak som skapar en exklusiv miljö. Rockfon Mono Akustikputssystem är en skarvfri undertakslösning med flott, lätt strukturerad yta. Rockfon Mono Akustikputssystem består av Mono Akustikskiva som framställs av hårdpressad formstabil stenull. Akustikskivan monteras i dolt bärverk varefter skarvarna spacklas med Mono spackel. Avslutningsvis appliceras Mono Akustikputs och undertaket får sitt skarvfria  utseende. Akustikputsen kan - utöver vit - levereras i en rad olika kulörer.

Fibracoustique är en kraftig puts som sprutas direkt på underlaget. Den lämpar sig främst för ytor som är svåra, t.ex. trapphus med välvda tak, ljusgårdar mm.. Man vill behålla den vackra formen men har problem med akustiken. Vi använder Fibracoustique även som väggabsorbent och anslagsyta. Det blir en utmärkt bullerabsorbent i t.ex. skolor och trapphus. Fibracoustique  lägger man i olika mängd beroende på vilken akustisk klass man vill uppnå.

gallery/blandade-bilder-046
gallery/dsc00239
gallery/dsc_1162
gallery/mono 1

Rockfon Mono absorbent 1200x1800x40, monteras med brickor dikt bjälklag eller mot ett nedpebdlat bärverk

Skarvar spacklas, primas till en slät struktur. Konstruktionen sprutas sedan med en akustikputs. Resultatet blir en slät skarvfri fin yta