gallery/image_1
gallery/logotype-bi-uf

Taket gör skillnad!

Företag du kan lita på. Etisk kvalitetsmärkning. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar. Rekommenderat företag. R:et i symbolen betyder "rekommenderat företag" och är ett sätt att kommunicera etiskt trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter. Etikpolicy. Företaget eller organisationen har genom sin licens förbundit att leva upp till en särskild etikpolicy som också inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot sina anställda.

gallery/rforetagen

Akustikreglering

Det finns lokaler som har krav på sig att leverera en bra akustik. Det kan vara konsertsalar där man vill att ljudet skall transporteras på ett  visst sätt. Hörsalar där alla skall höra bra var man än befinner sig i lokalen. Klassrum med elever som har en hörselnedsättning. Det finns många exempel och vi jobbar ofta med att lösa problem som finns och  som uppstår i samband med ombyggnationer och nyproduktion. 

Konsertsalar är ett bra exempel på där man reglerar  ljudet/akustiken i en lokal. Man kan styra ljudet genom att förändra lokalens utseende med hjälp av rörliga  skärmar. Väggar som kan förändras genom olika lutningar och material. Biosalonger kräver en annan form av reglering för att vi skall uppleva ljudet  som optimalt.

Lokaler som har många olika aktiviteter som t.ex. en aula i skolor.
 
Den kan användas som lektionssal, skrivsal, konsertsal, föreläsningssal mm. Det är då viktigt att man kan förändra lokalen akustiskt t.ex. med ljuddämpande  draperier.

Flexibla lokaler är svårt att få till akustiskt men det går,  vi kan och har utbildning för att lösa det.

gallery/galleri_smot4-930x375
gallery/textil1s