gallery/image_1
gallery/logotype-bi-uf

Taket gör skillnad!

Företag du kan lita på. Etisk kvalitetsmärkning. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar. Rekommenderat företag. R:et i symbolen betyder "rekommenderat företag" och är ett sätt att kommunicera etiskt trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter. Etikpolicy. Företaget eller organisationen har genom sin licens förbundit att leva upp till en särskild etikpolicy som också inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot sina anställda.

gallery/rforetagen

Sjukhus

Utfört korridorer, kulvertar samt receptioner mm. Korridorer och kulvertar är utrymningsvägar med högt slitage. Fibroplan lämpar sig väldigt bra i dessa utrymmen.

Kontor

Kontorslokaler kan med fördel sprutas med Fibroplan. Lokalerna känns ombonade och Fibroplans dämpande egenskap hjälper till att skapa  en bra arbetsplats.

Skolor

Vi har utfört många skolor under årens lopp. Fibrplan lämpar sig särskilt väl i denna utsatta miljö. Det förekommer mycket slitage och klotter i dessa miljöer. Fibroplan är lätt att underhålla och det är lätt att hålla lokalerna fräscha. Här använder vi även vår Fibracoustique som anslagstavlor och  ljuddämpare

Industrilokaler

Vi kan renovera gamla industrilokaler där ofta väggarna har haft ett hårt slitage. Ojämna väggar blir inte snygga med bara målning. Men med Fibroplan och Fobrograin blir den ojämna väggen charmig och vacker. 

Trapphus

I trapphus är Fibroplan en mycket bra lösning. Slitaget är ofta högt och där är Fibroplan med sin tålighet utmärkt. Brandegenskaperna hos Fibroplan gör att Ni får en säker utrymningsväg.

Kulvertar

Lokaler under markplan har ofta problem med fukt. Fibroplan är diffusionsöppen och stänger ej in fukten i väggen. Tvärt om fungerar Fibroplan som en ytförstorare och en extra hjälp att vädra ut fukten ur väggen.