gallery/image_1
gallery/logotype-bi-uf

Taket gör skillnad!

Företag du kan lita på. Etisk kvalitetsmärkning. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar. Rekommenderat företag. R:et i symbolen betyder "rekommenderat företag" och är ett sätt att kommunicera etiskt trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter. Etikpolicy. Företaget eller organisationen har genom sin licens förbundit att leva upp till en särskild etikpolicy som också inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot sina anställda.

gallery/rforetagen

Akustik är ett begrepp som har många användningsområden.

Undertak

Undertak är vår huvudnäring, och vi utför det mesta inom undertak. Vi jobbar med de etablerade leverantörerna och våra kunder är i huvudsak byggföretag, kommuner och landsting. Den privata sektorn börjar bli en allt viktigare del i och med den ökande  förståelsen för inomhusmiljön och att akustiken spelar en viktig roll i den.

Buller

Buller är ett växande problem. Vi skapar miljöer där det finns allt mer ljudalstrande källor och vi påverkas negativt. Vi blir trötta och förstår många gånger inte varför. Den miljön vi vistas i spelar en stor roll för hur vi mår och allt för många lokaler har problem med störande buller. Vi har lång erfarenhet av dessa problem och har lärt oss hur vi skall lösa detta. Undermåliga lokaler finns överallt, industri, skolor, dagis, kontor och till och med i våra egna hem. Vi arbetar med att utreda dessa problem och gör kundanpassade lösningar för att skapa en bättre miljö att vistas i.

Akustikreglering

Det finns lokaler som har krav på sig att leverera en bra akustik. Det kan vara konsertsalar där man vill att ljudet skall transporteras på ett visst sätt. Hörsalar där alla skall höra bra var man än befinner sig i lokalen. Klassrum med elever som har en hörselnedsättning. Det finns många exempel och vi jobbar ofta med att lösa problem som finns och  som uppstår i samband med ombyggnationer och nyproduktion.

Akustikputs

Vi arbetar med två typer av akustikputs. Rockfon Mono är ett mycket vackert tak med utmärkta egenskaper. Det är ett slätt undertak helt utan skarvar med en mycket fin grängad struktur. Det är högt ställda kvalitetskrav som kräver en Certifiering för att få utföra  dessa putsade undertak. Samtliga våra montörer har genomgått utbildning och vi är ett av få företag i Sverige som är Certifierade.
Fibracoustique är en kraftig puts som sprutas direkt på underlaget. Man lägger olika mängd beroende på vilken akustisk klass man vill uppnå.