gallery/image_1
gallery/logotype-bi-uf

Taket gör skillnad!

Företag du kan lita på. Etisk kvalitetsmärkning. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar. Rekommenderat företag. R:et i symbolen betyder "rekommenderat företag" och är ett sätt att kommunicera etiskt trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter. Etikpolicy. Företaget eller organisationen har genom sin licens förbundit att leva upp till en särskild etikpolicy som också inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot sina anställda.

gallery/rforetagen

Historia

 

Akustik & Montage startades 2013-01-01 av Marcus Kilander och Mats Olsson. Företaget är sprunget ur Akustik & VVS Produkter som startades ur ett handelsbolag 1991 av Mats Olsson som fortfarande är aktiv i företaget sköter kalkyl och fakturering mm. Företagets VD och ägare Marcus har jobbat i Akustik & VVS Produkter sedan 1998 och beslutade sig för att bli delägare hösten 2012. Vi startade då ett nytt bolag som kom att heta Akustik & Montage i Jönköping AB. Detta företag köpte ut allt verksamhet från Akustik & VVS som nu mer är ett fastighetsbolag. 2018 Har Christoffer Hansson klivit in som delägare.
Akustik & VVS Produkter är ju ett lite konstigt namn och Vi får många frågor om namnet. Företaget grundare Mats Olsson är utbildad VVS ingenjör och arbetade som VVS konstruktör i slutet av 80-talet. Men i 90-talets första kris gick arbetsgivaren i KK och Mats Olsson blev plötsligt utan arbete. Mats ägde vid denna tidpunkt ett litet  handelsbolag som var aktivt inom undertaksentreprenader. Det fanns fortfarande lite arbeten att jaga på och det blev VVS-konsultarbeten men även undertaksmontage. Efter en tid var det dags att bilda aktiebolag och det var då namnet Akustik & VVS Produkter föddes som en naturlig följd av handelsbolagets verksamhet. 
Akustik & VVS Produkter har under årens lopp haft många  verksamhetsområden men det som har varit företagets livsnerv är undertaksentreprenader och olika problemlösningar inom bullerbekämpning.   
Vi var under några år ansvariga för montering av IKEA:s kunder i Jönköpings och  Smålandsregionen som ville ha sina möbler monterade. Det var mest företagskunder som köpte hela kontor och kök  men även privatpersoner ville ha sina möbler monterade. Vi blev utsedda till årets montörer av IKEA och det känner vi oss stolta över.
1997 kom vi i kontakt med några intressanta produkter från Frankrike.  Företaget Sidac Diffusion hade två produkter som vi tyckte var extra intressanta Sidacoustic och Fibrite. Det var först och främst akustikputsen som vi fastnade för. Vi kände att det kunde komplettera vårt utbud av produkter. Vi genomgick en certifiering och köpte maskiner sedan var det bara att köra.  Fibrite-utbildningen gjorde vi samtidigt och fick detta på köpet så att säga. Det visade sig att Fibriten hade bra egenskaper även på rummets akustik så det blev en utmärkt lösning för oss.

2015 gav Sidac Diffusion upp och vi letade upp en ny leverantör. Vårt val blev Sofec som hade samma produkter och ett mycket bredare produktutbud, Fibrite blev Fibroplan och akustikputsen fanns i många olika typer vilket breddade vårt utbud. Senare fick Sidac en ny ägare men då hade vi redan ett samarbete med Sofec.

Företaget har växt och har idag tolv montörer, en halvtid på ekonomi och tre ägare men det har varierat under årens lopp. Vi har utfört många olika slags  arbeten och våra anställda är mångsidiga montörer och kan det mesta inom bygg och montering. Några exempel på arbeten är Kyl & Frysrum, butiksinredning,  fasadpersienner, markiser, köksmonterning, byggarbeten.
Vi är flexibla och brukar lösa det mesta, bara att fråga om vi kan lösa era  problem.