gallery/image_1
gallery/logotype-bi-uf

Taket gör skillnad!

Företag du kan lita på. Etisk kvalitetsmärkning. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar. Rekommenderat företag. R:et i symbolen betyder "rekommenderat företag" och är ett sätt att kommunicera etiskt trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter. Etikpolicy. Företaget eller organisationen har genom sin licens förbundit att leva upp till en särskild etikpolicy som också inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot sina anställda.

gallery/rforetagen

Fibroplan Väggbehandling.

Vårt företag är auktoriserat företag. Produkterna kommer ursprungligen från Frankrike och liknande produkter har importeras sedan 1984. Produkterna har funnits sedan mitten av 1960-talet, det är en garanti för att de  är väl beprövade. Fibroplan är ett kalkbaserat, miljövänligt och vackert alternativ till färg, glasfiberväv eller puts i både offentliga och privata miljöer. Fibroplan kan fås i pastellfärger.

gallery/am5
gallery/brinel19
gallery/b4ryhov1

Ni väljer själv vilken ytstruktur som önskas. Man kan välja mellan fin till grov gräng, utslätade toppar samt bearbetning med borste eller spackel. 
Fibroplan kan appliceras på i stort sätt alla underlag. Några exempel är betong, trä, spackel, puts och lackerade metaller. 
Fibroplan är baserat på organiska substanser och saknar helt syntetiska tillsatser och skadliga lösningsmedel. 
Fibropplan är inte statiskt laddat och är därför dammavvisande. Eventuella fläckar avlägsnas med enkelt med torrborstning. 
Fibroplan är diffusionsöppen vilket medför att fukt kan transporteras igenom materialet. Fibroplan stänger inte inne fukten i väggen och skapar mögelskador. Lämpar sig särskilt väl i lokaler under markplan där fukt är ett ständigt  problem.

Fibroplan förändras ej vid åldrande vilket gör det enkelt att laga skador utan att nyansskillnader uppstår. 
Fibroplan är ett naturligt val om Ni vill skapa en vacker interiör utan att ge avkall på miljökrav och totalekonomi, samt skapa en lugn och dämpad  miljö.