gallery/image_1
gallery/logotype-bi-uf

Taket gör skillnad!

Företag du kan lita på. Etisk kvalitetsmärkning. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar. Rekommenderat företag. R:et i symbolen betyder "rekommenderat företag" och är ett sätt att kommunicera etiskt trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter. Etikpolicy. Företaget eller organisationen har genom sin licens förbundit att leva upp till en särskild etikpolicy som också inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot sina anställda.

gallery/rforetagen
Namn  
E-post  
Meddelande  

Är Ni någon som söker nya utmaningar?
­Vi på Akustik & Montage söker nya medarbetare till vårt härliga gäng! 
Vi håller inte bara på med Undertak och olika montagearbeten,
utan även att spruta Fibroplan och Akustikputs på väggar och tak invändigt.
Vi är en auktoriserad Rockfon Mono entreprenör.­

Vi söker alltid någon som har erfarenhet av
undertaksarbeten,
måleri, spackling, sprutmålning.
Körkort och tillgång till bil är ett krav.

­Skicka er ansökan till 
marcus@avp.nu
mats@avp.nu

 

Eller fyll i formulär nedan