gallery/image_1
gallery/logotype-bi-uf

Taket gör skillnad!

Företag du kan lita på. Etisk kvalitetsmärkning. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar. Rekommenderat företag. R:et i symbolen betyder "rekommenderat företag" och är ett sätt att kommunicera etiskt trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter. Etikpolicy. Företaget eller organisationen har genom sin licens förbundit att leva upp till en särskild etikpolicy som också inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot sina anställda.

gallery/rforetagen

Marcus Kilander

Befattning: Ägare, Arbetsledare och montör

Bor: Skärstad

Utbildningar: 
Certifierad Undertaksmontör
Certiferad Rockfon Monomontör 
Ställninigsutbildning
Liftutbildning mobila arbetsplattformar
Säkra Lyft
AB 04
AB-U 04
Akustikutbildning
ID 06
SSG Standrad Solutions Group Säkerhetsutbildning

gallery/marcus kilander 2

Christoffer Hansson

Befattning: Ägare, Arbetsledare och montör

Bor: Skärstad

Utbildningar: 
Utbildad Snickare
Certifierad Undertaksmontör
Certifierad Rockfon Monomontör
Ställninigsutbildning
Liftutbildning mobila arbetsplattformar
Säkra Lyft
Akustikutbildning
ID 06
SSG Standrad Solutions Group Säkerhetsutbildning

gallery/christoffer-870215

Mats Olsson

Befattning: Ägare, VD

Bor: Tenhult

Utbildningar: 
Certifierad Undertaksmontör
Certiferad Rockfon Monomontör 
Fibroplan utbildning
Ställninigsutbildning
Liftutbildning mobila arbetsplattformar
Säkra Lyft
Entreprenadjuridik
Akustikutbildning
ID 06
BAS-P
BAS-U
Och lite till!!

gallery/img_2680

Maria Jernestål Olsson

Befattning: Kontorschef

Bor: Tenhult

Utbildningar: 
Visma

gallery/img_1470