gallery/image_1
gallery/logotype-bi-uf

Taket gör skillnad!

Företag du kan lita på. Etisk kvalitetsmärkning. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar. Rekommenderat företag. R:et i symbolen betyder "rekommenderat företag" och är ett sätt att kommunicera etiskt trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter. Etikpolicy. Företaget eller organisationen har genom sin licens förbundit att leva upp till en särskild etikpolicy som också inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot sina anställda.

gallery/rforetagen

Våra Mål
 

Hög Standard

 

Vi jobbar hela tiden för att kunden skall vara nöjd. Hög standard på våra utförda arbeten är en självklarhet. Vi arbetar bara med välkända produkter som har kvalité och miljö märkning. Vi kvalitetsäkrar med hjälp av vår Kvalité och Miljö Plan (KMA) där vi har våra egenkontrollpunkter. Miljön är en viktig del och vi gör vad vi kan för att ej påfresta vår omgivning mer än nödvändigt

Trygghet

Kunden skall alltid känna sig trygg och veta att vi kommer på utsatt tid.  Att vi gör ett arbete som har hög säkerhet och kvalité.  Att arbetet är slutfört på utsatt tid. Att vår personal uppträder seriöst och skapar goda relationer. Vi vill att våra kunder skall  arbeta med en stabil och seriös partner som är på marknaden under lång tid  framöver och finns tillhands när det behövs.

Utbildning

Vi arbetar hela tiden med utbilningar och främjande personalaktiviteter. Vår personal fortbildas hela tiden och dagens högt ställda krav på utbildningar  inom byggranschen följer vi noga. Vårt medlemskap i Undertaksföreningen och därmed Sveriges Byggindustrier borgar för att vi alltid får den senaste informationen ang utbildningar och krav på vår personal.