gallery/image_1
gallery/logotype-bi-uf

Taket gör skillnad!

Företag du kan lita på. Etisk kvalitetsmärkning. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar. Rekommenderat företag. R:et i symbolen betyder "rekommenderat företag" och är ett sätt att kommunicera etiskt trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter. Etikpolicy. Företaget eller organisationen har genom sin licens förbundit att leva upp till en särskild etikpolicy som också inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot sina anställda.

gallery/rforetagen

Undertak / Innertak

Undertak är vår huvudnäring, och vi utför det mesta inom undertak. Vi jobbar med de etablerade leverantörerna och våra kunder är i huvudsak byggföretag, kommuner och landsting. Den privata sektorn börjar bli en allt viktigare del i och med den ökande  förståelsen för inomhusmiljön och att akustiken spelar en viktig roll i den.

Undertak har i dag ett brett användningsområde. Det är inte alltid man tänker på hur taket ser ut när man kommer in i ett  hus/rum. Det första man får är en känsla av rummet. Mjukt, hårt, ombonat, det är svårt att förklara men att man får en känsla är  helt klart.

Taket har här en avgörande betydelse. Man förstår detta först när man monterar in ett undertak eller tar bort ett  befintligt undertak. Lokalen får då ett helt ny känsla!


 Ett undertak monteras in många gånger för att täcka av  installationer eller ett fult bjälklag mm. I lägenheter och bostäder är det för det mesta fasta gipsundertak som spacklas  och målas. Vi utför för det mesta bara stommen åt snickarna som sedan monterar gipsplattor  i vår stomme.

Med ett undertak kan man ändra utseende men även egenskapen  för lokalen. Dagens moderna undertak har olika egenskaper. Tillverkarna har forskat och utvecklat materialet i produkterna för att passa  olika miljöer. Man kan idag styra valet av undertak för att passa in i lokalens  användningsområde. Till exempel fuktiga miljöer som badhus, där krävs ett bättre skydd mot  korrosion och fuktfläckar på skivan. Restaurang och skolkök kräver en platta som kan rengöras samtidigt som den skall  tåla fukt och dämpa ljud. Klassrum där man måste dämpa ljudet men samtidigt inte göra så att eleverna  längst ner får problem att höra. Flexibla kontorslösningar med flyttbara väggar kräver ett undertak som klarar av  att dämpa överljud mellan kontoren.

Det går att hitta rätt undertak till just Ert rum!, skapa rätt  känsla! Vi är utbildade och kan hjälpa Er att hitta rätt.

gallery/am13
gallery/am33