Akustikputs

Vi arbetar med två typer av akustikputs. Rockfon Mono är ett mycket vackert tak med utmärkta egenskaper. Det är ett slätt undertak helt utan skarvar med en mycket fin grängad struktur. Det är högt ställda kvalitetskrav som kräver en Certifiering för att få utföra  dessa putsade undertak. Våra montörer har genomgått utbildning och vi är ett av få företag i Sverige som är Certifierade.
Fibracoustique är en kraftig puts som sprutas direkt på underlaget. Man lägger olika mängd beroende på vilken akustisk klass man vill uppnå.

gallery/dsc00139

Rockfon Mono

Rockfon Mono är ett exklusivt tak som skapar en exklusiv miljö.

Rockfon Mono Akustikputssystem är en skarvfri undertakslösning med lätt strukturerad yta.

Rockfon Mono Akustikputssystem består av Mono Akustikskiva som framställs av hårdpressad formstabil stenull. Akustikskivan monteras i dolt bärverk varefter skarvarna spacklas med Mono spackel. Avslutningsvis appliceras Mono Akustikputs och undertaket får sitt skarvfria utseende.

Akustikputsen kan utöver vitt levereras i en rad olika kulörer.

gallery/dsc_1161

Sofec Akustikputs

Fibracoustique är en kraftig puts som sprutas direkt på underlaget. Den lämpar sig främst för ytor som är svåra, t.ex. trapphus med välvda tak, ljusgårdar mm.. Man vill behålla den vackra formen men har problem med akustiken. Vi använder Fibracoustique även som väggabsorbent och anslagsyta. Det blir en utmärkt bullerabsorbent i t.ex. skolor och trapphus. Fibracoustique  lägger man i olika mängd beroende på vilken akustisk klass man vill uppnå.

gallery/mono trapphus