Om oss
Våra Mål
Lite Historia
GDPR

Vi är ett företag som är verksamt i södra Sverige, främst i regionen runt Jönköping.
Vårt kontor finns i Tenhult där vi funnits sedan 1991 och lager i Skärstad.
Vår huvudsyssla är entreprenader inom undertak och bullersanering, men vi utför även monteringsarbeten.
Våra kunder är i huvudsak byggbolagen som underleverantör, samt kommuner och landsting.

På senare år har även privatkunder tillkommit, förståelsen för en trivsam inomhusmiljö har ökat.

Vi har några specialområden som vi är stolta över.
Rockfon Mono är ett unikt system som ger ett skarvfritt undertak med en mycket fin putsad struktur och en ljus behaglig dämpad inomhusmiljö. Det är en handfull aktörer på marknaden som jobbar med detta och det krävs en certifiering för att få utföra arbetet.


Sofec akustikputs och Fibroplan är två Franska produkter som är anpassade för inomhusbruk. Sidac Diffussion i Frankrike som levererade vår tidigare produkt Fibrite och Sidacoustic, som vi har jobbat med sen 1997, har tyvärr valt andra partners. Sofec har samma produkter samt har ett mycket bredare utbud.

Det är en unika produkter med samma leverantör Sofec.
Produkterna är uppbyggda av naturliga material och därmed miljövänliga.
Även här är det en handfull aktörer på marknaden som jobbar med detta och det krävs en certifiering för att få utföra arbetet.

Hoppas att Ni har tid att kolla runt på vår hemsida och vi hoppas att Ni finner vad Ni söker.
Ha en bra dag och tänk på att TAKET GÖR SKILLNAD!

Hög Standard

Vi jobbar hela tiden för att kunden skall vara nöjd. Hög standard på våra utförda arbeten är en självklarhet. Vi arbetar bara med välkända produkter som har kvalité och miljö märkning. Vi kvalitetsäkrar med hjälp av vår Kvalité och Miljö Plan (KMA) där vi har våra egenkontrollpunkter. Miljön är en viktig del och vi gör vad vi kan för att ej påfresta vår omgivning mer än nödvändigt.

 

Trygghet

Kunden skall alltid känna sig trygg och veta att vi kommer på utsatt tid.  Att vi gör ett arbete som har hög säkerhet och kvalité.  Att arbetet är slutfört på utsatt tid. Att vår personal uppträder seriöst och skapar goda relationer. Vi vill att våra kunder skall  arbeta med en stabil och seriös partner som är på marknaden under lång tid  framöver och finns tillhands när det behövs.

 

Utbildning

Vi arbetar hela tiden med utbilningar och främjande personalaktiviteter. Vår personal fortbildas hela tiden och dagens högt ställda krav på utbildningar  inom byggranschen följer vi noga. Vårt medlemskap i Undertaksföreningen och därmed Sveriges Byggindustrier borgar för att vi alltid får den senaste informationen ang utbildningar och krav på vår personal.

Akustik & Montage startades 2013-01-01 av Marcus Kilander och Mats Olsson.

 

Företaget är sprunget ur Akustik & VVS Produkter som startades ur ett handelsbolag 1991 av Mats Olsson som fortfarande är företagets VD och ägare.

 

Marcus har jobbat i Akustik & VVS Produkter sedan 1998 och beslutade sig för att bli delägare hösten 2012.

Vi startade då ett nytt bolag som kom att heta Akustik & Montage i Jönköping AB.

Detta företag köpte ut allt verksamhet från Akustik & VVS som nu mer är ett fastighetsbolag.

Marcus Kilander skötte nu allt ute på fältet och Mats Olsson ansvarade för kontorsarbetet.

Bolaget växte nu och blev en stabil aktör i Jönköpingsregionen med 10-12 anställda montörer.

Mars 2018 kom Christoffer Hansson in som delägare och då klev Marcus Kilander upp som VD.
Bolaget växte nu ytterligare och är nu 15 anställda montörer och vid toppar upp mot 20 montörer.


Akustik & VVS Produkter är ju ett lite konstigt namn och Vi får många frågor om namnet. Företaget grundare Mats Olsson är utbildad VVS ingenjör och arbetade som VVS konstruktör i slutet av 80-talet. Men i 90-talets första kris gick arbetsgivaren i KK och Mats Olsson blev plötsligt utan arbete. Mats ägde vid denna tidpunkt ett litet  handelsbolag som var aktivt inom undertaksentreprenader. Det fanns fortfarande lite arbeten att jaga på och det blev VVS-konsultarbeten men även undertaksmontage.

 

Efter en tid var det dags att bilda aktiebolag och det var då namnet Akustik & VVS Produkter föddes som en naturlig följd av handelsbolagets verksamhet. 
Akustik & VVS Produkter har under årens lopp haft många verksamhetsområden men det som har varit företagets livsnerv är undertaksentreprenader och olika problemlösningar inom bullerbekämpning. 

  
Vi var under några år på -90 talet ansvariga för montering av IKEA:s kunder i Jönköpings och Smålandsregionen som ville ha sina möbler monterade. Det var mest företagskunder som köpte hela kontor och kök men även privatpersoner ville ha sina möbler monterade. Vi blev utsedda till årets montörer av IKEA och det känner vi oss stolta över.


1997 kom vi i kontakt med några intressanta produkter från Frankrike.

Företaget Sidac Diffusion hade två produkter som vi tyckte var extra intressanta Sidacoustic och Fibrite.

Det var först och främst akustikputsen som vi fastnade för.

Vi kände att det kunde komplettera vårt utbud av produkter.

Vi genomgick en certifiering och köpte maskiner sedan var det bara att köra.  

Fibrite-utbildningen gjorde vi samtidigt och fick detta på köpet så att säga.

Det visade sig att Fibriten hade bra egenskaper även på rummets akustik så det blev en utmärkt lösning för oss.

 

2015 gick Sidac Diffusion i konkurs och vi letade upp en ny leverantör.

Vårt val blev Sofec som hade samma produkter och ett mycket bredare produktutbud. 

Fibrite blev Fibroplan och akustikputsen fanns i många olika typer vilket breddade vårt utbud.

Senare fick Sidac en ny ägare men då hade vi redan ett samarbete med Sofec.

Företaget har växt och har idag 15-20 montörer beroende på belastning, en halvtid på ekonomi och tre ägare.

Vi har utfört många olika slags arbeten och våra anställda är mångsidiga montörer och kan det mesta inom bygg och montering. 
Vi är flexibla och brukar lösa det mesta, bara att fråga om vi kan lösa era problem.

Akustik & Montage i Jönköping AB :s integritetspolicy
För Akustik & Montage i Jönköping AB är det viktigt att besökares integritet respekteras och att personliga uppgifter hanteras med största försiktighet och på ett lagligt sätt. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och vår policy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter finner du sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av person-uppgifter?

Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och personnummer. Det kan även vara krypterade uppgifter och olika slags identiteter (som t ex IP-nr) liksom bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar av personuppgifter som sker inom Medlemsföretags verksamhet är personuppgiftsansvarig: Akustik & Montage i Jönköping AB (organisationsnr 556910-6064), Box 34, 561 06 Tenhult, Sverige

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Generellt

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din befattning. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du har begärt (exempelvis ett nyhetsbrev, en offert, en beställning eller dylikt). Vi kommer även att behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig samt, i tillämpliga fall, för att administrera avtalet med dig eller med din arbetsgivare. Vi kan även komma att informera dig om våra produkter och tjänster, evenemang och annat som kan vara av intresse för dig. Akustik & Montage i Jönköping AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster

Om Akustik & Montage i Jönköping AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.
Cocokie-filer
Cookies är små filer som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Filerna innehåller information om hur du använder webbplatsen och gör att webbplatsen kan fungera som det är tänkt. Vi använder oss av cookies för att webbplatsen ska fungera optimalt och för att förstärka användbarheten och
användarupplevelsen. Cookies är inte kopplade till dig som person utan enbart till den dator där de lagras.
När du besöker www.avp.nu och din dator är inställd på att tillåta cookies, samtycker du automatiskt till vår
användning av cookies. Om du inte gör det måste du lämna webbsidan eller inaktivera funktionen som tillåter
cookies. Funktioner på www.avp.nu kan försämras om du väljer att inaktivera cookies.
Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?
Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i samband med att du anmäler dig för att få nyhetsbrev, beställer tjänster och/eller produkter från oss, deltar i aktiviteter eller tar kontakt med oss. Även när det företag du arbetar på kontaktar oss kan uppgifter samlas in om personer i ledande roller på företaget. Ibland hämtar vi uppgifter från tredje part.
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av underentreprenader, marknadsföring, revisorer, banker, IT-leverantörer. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss. Akustik & Montage i Jönköping AB har ansvar för att skriva avtal med samtliga personuppgiftsbiträden och lämna instruktioner om hur dessa får behandla personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.
Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar ibland även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, såsom myndigheter eller liknande. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver p g a lagstiftning t ex sparas minst sju år medan uppgifter om specialkost raderas inom någon vecka efter att evenemanget är avslutat.

När dina personuppgifter behandlas av Akustik & Montage i Jönköping AB har du följande rättigheter
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter.
Rätt till tillgång
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan be oss om en kopia av dessa.
Rätt till rättelse
Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Rätt till radering
Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
• Om uppgifterna inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.
Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart
radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas.
Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att
personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om, och när, vi inte lägre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas.
Rätt till dataportalitet
Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan
personuppgiftsansvarig, vilket kallas för dataportalitet. Det gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovat i avtalet med dig eller för att du samtyckt. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.
Rätt att ångra samtycke
Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke för behandling som vi gör för att du godkänt den. Sådan hantering gäller framåt och inte för behandling som redan gjorts.

Hantera dina rättigheter
Begäran om registerutdrag, eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter, ska vara skriftlig och
egenhändigt undertecknad av den person som utdraget avser. Vi kommer att besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.
Hur hanterar vi personnummer?
I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat med hänsyn främst till att vi behöver ha en säker identifiering. Vad avser behandling av personnummer i form av organisationsnummer för enskild näringsverksamhet så krävs denna behandling så länge företaget är kund eller på annat sätt intressent till oss genom att organisationsnumret utgörs av personnumret.
Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda dina personuppgifter och värna om din integritet. Vi behandlar t ex bara sådan personuppgifter som vi verkligen behöver och är noga med att radera personuppgifter när de inte längre behövs. Våra system som hanterar personuppgifter uppdateras kontinuerligt så att de är säkra genom t ex anti-virusprogram och brandväggar. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.
Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt, kontakta i första hand någon av oss eller Datainspektionen, se datainspektionen.se.
Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på marcus@avp.nu eller på telefonnr +46 70 7661507.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats.