Undertak

Undertak är vår huvudnäring, och vi utför det mesta inom undertak. Vi jobbar med de etablerade leverantörerna och våra kunder är i huvudsak byggföretag, kommuner och landsting. Den privata sektorn börjar bli en allt viktigare del i och med den ökande förståelsen för inomhusmiljön och att akustiken spelar en viktig roll i den.

gallery/a6 plåttak 1
gallery/hedin2

Akustikreglering

Det finns lokaler som har krav på sig att leverera en bra akustik. Det kan vara konsertsalar där man vill att ljudet skall transporteras på ett visst sätt. Hörsalar där alla skall höra bra var man än befinner sig i lokalen. Klassrum med elever som har en hörselnedsättning.

 

Det finns många exempel och vi jobbar ofta med att lösa problem som finns och  som uppstår i samband med ombyggnationer och nyproduktion.

 

Konsertsalar är ett bra exempel på där man reglerar  ljudet/akustiken i en lokal. Man kan styra ljudet genom att förändra lokalens utseende med hjälp av rörliga  skärmar. Väggar som kan förändras genom olika lutningar och material. Biosalonger kräver en annan form av reglering för att vi skall uppleva ljudet  som optimalt. Lokaler som har många olika aktiviteter som t.ex. en aula i skolor,
den kan användas som lektionssal, skrivsal, konsertsal, föreläsningssal mm. Det är då viktigt att man kan förändra lokalen akustiskt t.ex. med ljuddämpande draperier.

Flexibla lokaler är svårt att få till akustiskt men det går, vi kan och har utbildning för att lösa det.

gallery/avskarmning6_s

Bullerdämpning

Buller är ett växande problem.

Vi skapar miljöer där det finns allt mer ljudalstrande källor och vi påverkas negativt.

Vi blir trötta och förstår många gånger inte varför. Den miljön vi vistas i spelar en stor roll för hur vi mår och allt för många lokaler har problem med störande buller.

 

Vi har lång erfarenhet av dessa problem och har lärt oss hur vi skall lösa detta. Undermåliga lokaler finns överallt, industri, skolor, dagis, kontor och till och med i våra egna hem. Vi arbetar med att utreda dessa problem och gör kundanpassade lösningar för att skapa en bättre miljö att vistas i.

 

Samhället har i dag nya krav på sig att förbättra situationen för oss framförallt i arbetsmiljön, 
där vi vistas en stor del av vårt liv.
Buller och störande ljud är en viktig del i detta arbete som prioriteras mer och mer.

 

Vi har utfört många objekt och skaffat oss en bred kunskap. Vi jobbar ihop med ett antal tillverkare inom bullerväggar och olika lösningar för att skärma av buller.

Det är av största vikt att man kommer så nära ljudkällan som möjligt för att nå ett bra resultat.

Men det är inte alltid man kan komma nära källan och då är det omgivande väggar och tak som är lämpligt att åtgärda.

 

Buller och ljudproblem förekommer nästan överallt där det finns människor och maskiner.
För att vi skall må bra på jobbet eller hemma behöver vi se över hur det är ställt med störande ljud.
Det påverkar oss mer än vad vi tror.

Samhället har idag massor av ljudkällor, telefoner, högtalare, maskiner, datorer, kopiatorer, ventilationsanläggningar, små källor som tillsammans skapar ett störande ljudtryck.

 

Vi kan hjälpa Er att se över situationen och förslå åtgärder, vi har en bred kunskap.